Úvod
Spoločnosť pôsobí ...
ABC TERM spol. s r.o. pôsobí v SR od polovice roku 1999. Zaoberá sa obchodnou činnosťou v oblasti čerpacej ...
PRIEMYSEL
| PRIEMYSEL

Ponúkame ako dodávateľ čerpadlá pre oblasti:

 

         - vykurovania, vetrania a klimatizácie

         - zásobovania pitnou vodou

          - čerpania dažďovej a splaškovej vody

         - priemysel v chladiacich okruhoch, pre vodné hospodárstva

         - termálne kúpaliská

          - dávkovania chemikálií

 

Ponúkame ako dodávateľ čerpadlá:

 

          - vertikálne viacstupňové čerpadlá s normálnym saním

         -  priemyselné jednostupňové kozlíkové čerpadlá

          - ponorné kalové čerpadlá pre dažďové a splaškové vody

        -  ponorné miešadlá

          - ponorné čerpadlá do vrtov na pitnú, termálnu vodu

         - obehové mokrobežné aj suchobežné čerpadlá

 

Príslušenstvo:

          - frekvenčné meniče

          - tlakové snímače

         -  tlakové nádoby

         - riadiace systémy

 

Ponúkame dodávky a montáže:

          - Čerpacie stanice splaškových a dažďových vôd

          - Zvyšovacie automatické tlakové stanice pitnej vody, technologickej vody, úžitkovej vody

 

Ponúkame služby:

          - autorizovaný servis čerpadiel GRUNDFOS a WILO

          - návrhy čerpacích staníc dažďových a splaškových vôd

          - technické poradenstvo a návrhy úsporných čerpadiel

         - vypracovávanie cenových ponúk podľa projektovej dokumentácie